Odzież bhp rydułtowy

BHP zakładu pracy

W celu ochrony pracownika na stanowisku stworzono kodeks BHP (BHP – skrót od „Bezpieczeństwo i higiena pracy). Dbałość o to, ażeby zakład dopełniał kluczowe wymogi BHP leży w gestii pracodawcy. Powinien on zadbaćo szkolenia swoich pracowników oraz o to, by były one uzyskiwane terminowo (niedostatek szkolenia BHP uniemożliwia pracownikowi piastowanie swoich obowiązków, a w razie kontroli na szefa zostałaby narzucona wysoka grzywna, ponieważ nie ma on prawa przyjąć do pracy człowieka, który nie ma bieżącego i ważnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). Większe firmy na ogół posiadają swoich etatowych inspektorów BHP i to oni pilnują, żeby wszyscy zatrudnieni w firmie ludzie posiadali aktualne a także ważne szkolenia. Dbają dodatkowo o odzież BHP (na przykład uniformy, rękawice – jeśli styl pracy takowych wymaga, kaski, akcesoria ochraniające głowę, obuwie robocze wzmocnione metalowymi noskami w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia stopy przez wózek widłowy lub paletę) a także zabezpieczenia w postaci stoperów, nauszników a w dodatku wygłuszających słuchawek w miejscach o wzmożonym hałasie (przykładowo nieopodal poniektórych maszyn produkcyjnych). W gestii inspektora BHP leży też dbałość o drogi ewakuacyjne (muszą być drożne, niczym niezastawione i umożliwiające potencjalną zręczną ewakuację w chwili zagrożenia, na przykład pożaru) a także o dobrą ilość gaśnic rozmieszczonych w rozmaitych punktach zakładu – zarówno sprawę ilości, jak i rozmieszczenia definiują odpowiednie rozkazy kodeksu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli nieoczekiwana zewnętrzna kontrola wykaże niepoprawności w działaniu zakładu pracy, do odpowiedzialności pociągnięty pozostanie jego posiadacz, nie zaś pracownik przez niego inspektor. Może on tylko i wyłącznie we własnym zakresie wyciągnąć konsekwencje służbowe względem osoby, która zaniedbała swoje obowiązki, włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Kontrola może sprowadzić krótkotrwałe unieruchomienie pracy w firmie – w większości wypadków do chwili dostosowania go do aktualnych przepisów. Inspektor prowadzi dodatkowo dokumentację odnośnie do wszystkich wypadków przy pracy, które zdarzyły się w danym zakładzie. Każdy przypadek żąda powołania komisji powypadkowej, która sporządzi akuratny raport wzbogacony o zeznania świadków zdarzenia. Nieduże zakłady rzadko decydują się na zatrudnienie etatowego profesjonalisty, gdyż jest to dla nich nieopłacalne. Mogą oni z kolei skorzystać z usług zewnętrznej firmy, która zapewni całościową obsługę firmy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład ich usług wkraczają także okresowe szkolenia dla pracowników.


Możliwość komentowania jest wyłączona.